Enquête  

 

Deze enquête is alleen bedoeld voor klanten van Apotheek Ederveen  

 

Wij stellen het zeer op prijs als u onderstaande vragen in wilt vullen.

Alleen met uw medewerking kunnen wij constant blijven werken aan onze zwakke punten en u zo nog beter van dienst zijn.

Wanneer u uw e-mail adres opgeeft, dingt u mee naar de prijzen, die wij elke 3 maanden onder de inzenders verloten.

Uw e-mail adres wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt.

 

 

Bereikbaarheid van de apotheek

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over dit punt. 

 

1. De openingstijden van de apotheek

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

2. Het gemakkelijk kunnen vinden van de dienstwaarneming

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

3. De parkeermogelijkheden bij de apotheek

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

4. De toegankelijkheid voor minder validen en ouders met kinderwagen

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

 

Algemene presentatie

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over dit punt. 

 

5. De wachttijd voordat u aan de beurt bent

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

6. De persoonlijke begroeting

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

7. De sfeer van de apotheek, waardoor u zich op uw gemak kan voelen

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

8. Een ruim assortiment producten, zoals huidverzorging, cosmetica, haarverzorging

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

9. Een ordelijke en schone apotheek  

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

 

Privacy

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over dit punt. 

 

10. De mogelijkheid om geholpen te worden zonder dat andere klanten meeluisteren

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

11. Weet u, dat de apotheek over een aparte spreekkamer beschikt voor individuele gesprekken?  

Ja
Nee

 

12. Heeft u een idee hoe we de privacy zouden kunnen verbeteren.

 

 

Omgang met cliënten

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over dit punt. 

 

13. De hulpvaardigheid

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

14. Een vriendelijke behandeling

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

15. Het rekening houden met mijn wensen

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

 

Afhandeling van recepten

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over dit punt. 

 

16. Het voldoende in voorraad hebben van medicijnen

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

17. De mondelinge uitleg over het gebruik van medicijnen

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

18. De mondelinge uitleg over bijwerkingen die het medicijn kan hebben

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

 

Zelfzorgbegeleiding

Kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over dit punt. 

 

19. Het kunnen verstrekken van een ruim assortiment medicijnen waarvoor geen recept vereist is

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

20. Het advies dat u van de apotheek over deze producten krijgt

Over dit punt ben ik:

zeer ontevreden

ontevreden

neutraal

tevreden

zeer tevreden

 

21. Gaat u wel eens naar de apotheek als u iets nodig heeft zonder recept?

Ja  
Nee

 

22. Koopt u medicijnen waarvoor geen recept nodig is elders?  

Nee, dat komt niet voor
Ja, in een andere apotheek
Ja, bij de drogist
Ja, bij een reformzaak
Ja, in de supermarkt
Ja, ergens anders, nl

                

           

23. Vindt u de prijs van deze producten:

in de apotheek duurder dan elders
vergelijkbaar
in de apotheek goedkoper dan elders

 

 

Wachttijden

 

24. Hoe lang moet u meestal wachten voor u aan de beurt bent?

korter dan 5 minuten

5 - 10 minuten

10 - 15 minuten

langer dan 15 minuten

 

25. Vindt u deze wachttijd te lang?

ja

nee

 

26. Als u aan de beurt bent, hoe lang duurt het dan voor de medicijnen klaargemaakt zijn?

korter dan 5 minuten

5 - 10 minuten

10 - 15 minuten

langer dan 15 minuten

 

27. Vindt u deze tijd te lang?

ja

nee

 

28. Heeft u een voorstel om de wachttijd te veraangenamen?

 

Apotheek in relatie met andere zorgaanbieders

 

29. Wie raadpleegt u het meest bij vragen over medicijnen?

huisarts
specialist (ziekenhuis)
apotheker
apothekersassistent(e)
drogist
iemand anders, nl

   

 

30. Wie vindt u het meest deskundig op het gebied van medicijnen?

huisarts
specialist (ziekenhuis)
apotheker
apothekersassistent(e)
drogist
iemand anders, nl

   

 

31. Wie raadpleegt u het meest bij vragen over zelfzorggeneesmiddelen?

huisarts
specialist (ziekenhuis)
apotheker
apothekersassistent(e)
drogist
iemand anders, nl

   

 

32. Wie beschouwt u als het meest deskundig voor zelfzorggeneesmiddelen?

huisarts
specialist (ziekenhuis)
apotheker
apothekersassistent(e)
drogist
iemand anders, nl

   

 

 

Algemene mate van tevredenheid

 

33. Hoe tevreden bent u over het algemeen over de apotheek

zeer tevreden
tevreden
niet tevreden/ niet ontevreden
ontevreden
zeer ontevreden

 

34. Welk rapportcijfer zou u de apotheek geven

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

    

35. Welke van de onderstaande aspecten zou u het eerst verbeteren?

de bereikbaarheid van de apotheek
de algemene prestatie
de omgang met cliënten
de afhandeling van recepten
zelfzorgbegeleiding
deskundigheid en vakbekwaamheid
service en dienstverlening
samenwerking met andere zorgverleners
omgang met klachten en opmerkingen
niets
anders, nl.

   

toelichting

   

 

 

36. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze enquête?     

   

 

uw e-mail adres:  

(uitsluitend indien u mee wilt doen met de verloting van de prijzen)